Prosjekter

Utvalg av prosjekter Konsepta AS er/har vært brannteknisk rådgiver:

Hotell
• Hotel Zander K, 250 rom, restaurant/bararealer, 6 etasjer, 10.000 m²
• Scandic Flesland, 300 rom, konferanse/restaurant, 5 etasjer + p-kjeller, 24.000 m²
• Clarion Hotel Air, 289 rom, konferanse/restaurant 10 etasjer + p-kjeller, 20.000 m²
• Thon Hotel Stavanger, 147 rom, restaurant, 8 etasjer, 6.000 m²
• Ole Bull Hotel, 94 rom, restaurant/møtefasiliteter, 8 etasjer, 5.000 m²
• Scandic Neptun, utvidelse av eksisterende hotell, 50 rom, 7 etasjer, 3.000 m²

Pleie- og omsorgsbygg
• Sengebygg Sør ved Haukeland Universitetssykehus, 6 etasjer, 9.000 m²
• Avlastningsboliger Voss, pers. med utviklingshemming/kognitiv svikt, 2 etasjer, 1.200 m²
• NKS Olaviken, Alderspsykiatrisk sykehus, 2 etasjer, 1.200 m²
• Omsorgsboliger Kåfjord, heldøgns pleie- og omsorgssenter, 2 etasjer, 800 m²
• Omsorgsboliger Bustadsstifting Granvin, 6 enheter, 2 etasjer, 500 m²

Publikumsbygg
• Arkivenes Hus, offentlige arkiver i 3 plan under terreng, 4 plan over terreng med publikumsarealer og kontorer, 14.000 m²
• Amfi Voss, utvidelse av kjøpesenter med 4.000 m²
• Amfi Stord, utvidelse av kjøpesenter med 1.000 m² og nytt p-hus i 3 etasjer, 10.000 m²
• Straume Forum, nytt forsamlings- og næringsbygg i 5 etasjer inkl. garasje, 6.000 m²
• REMA1000 Skulestadmo, ny dagligvareforretning, 2.700 m²

Skole- og barnehager
• Voss gymnas, nybygg i 4 etasjer, 600 elever, 12.500 m²
• Eikefjord skole og flerbrukshall, nybygg i 2 etasjer, 450 elever, 3.000 m²
• Landås skole, nybygg i 2 etasjer, 450 elever, 5.500 m²
• Kleppestø barneskole, nybygg i 2 etasjer, 8000 m²
• Storetveit barnehage, nybygg i 3 etasjer, 750 m²
• Vadmyra barnehage, nybygg i 2 etasjer, 900 m²

Kontorbygg
• Vinkelbygget, kontor- og næringsbygg i 7 etasjer + p-kjeller i to plan, 15.000 m²
• Paradis stasjon, to kontorbygg i 6 etasjer + felles p-kjeller, 18.000 m²
• Kokstad Næringspark, bygg 1, kontorbygg i 5 etasjer og garasje, 25.000 m²
• Nesttunbrekka 97, kontorbygg og garasje, 5 plan, 15.000 m²
• Nygårdsporten, hovedombygging for Statens Vegvesen, 10 etasjer, 17.000 m²
• I-park Stavanger bygg 3, kontorbygg inkl. garasje, hovedomb./påbygg, 5 plan, 10.000 m²

Boligprosjekter
• Bjerknes Park, 4 bygg i opptil 11 etasjer inkl. p-kjeller i to plan, 126 boenheter, 17.000 m²
• Inndalsveien boliger, 3 blokker i opptil 7 etasjer + p-kjeller, 80 boenheter, 7.200 m²
• Furerinden, 52 leiligheter, 4 etasjer + p-kjeller, 8.000 m²
• Lyderhorn H1, 40 leiligheter, 6 etasjer + p-kjeller, 4.500 m²
• HopHus, 6 etasjer, 53 terrasserte leiligheter + p-kjeller, 10.000 m²
• Hjelleåsen boligfelt, 6 bygg, 40 boenheter + to garasjeanlegg, 4.500 m²

Diverse
• Norsk Gjenvinning Knarrevik, nytt sorteringsanlegg, 6.500 m²
• Thales simulatorsenter for helikopter, 3 etasjer, 3.000 m²
• Sandviken brannstasjon, ombygging og rehabilitering, 1.000 m²
• Heiane 4, ombygging til Trafikkstasjon for Statens Vegvesen, 6.000 m²
• Ridehall Hjortlandsveien, ny ridehall med publikums- og stallareal, 3.000 m²

Uavhengig kontroll av prosjektering
Utvalg av prosjekter Konsepta AS har utført uavhengig kontroll av prosjektering:
• Stavanger Lufthavn Sola, oppgradering og utvidelser i flere trinn/faser
• Ålesund sykehjem, rehabilitering og oppgradering iht. TEK10, 7.000 m²
• Fantoft Bygg O, kontor- og næringsbygg i 5 etasjer + p-kjeller i tre plan, 18.000 m²
• Viken Amfi, boligprosjekt med boligblokker i opptil 10 etasjer og felles p-kjeller, 15.000 m²
• Rica Park Hotell, påbygg av to etasjer til 9 etasjer, 1.000 m²
• Sotra treningshall, uavhengig KPR, idrettshall, 8.000 m²
• Fabrikkgaten 6, parkeringshus i 6 etasjer med kontor i plan 7 og 8, 13.000 m²