Tjenester

  • Brannteknisk prosjektering av nybygg fra tidlig skisseprosjekt til ferdigstillelse
  • Brannteknisk prosjektering i forbindelse med ombygging/påbygging og endringer i eksisterende byggverk
  • Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering
  • Brannteknisk risikovurdering/tilstandsvurdering og oppgradering av eksisterende byggverk
  • Digitale branntegninger og rømningsplaner
  • Kontroll av brannteknisk utførelse
  • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av evakueringsplaner

Vi bistår og deltar gjerne i konkurranser, men har som firmapolicy å ikke være eksklusive eller jobbe på “no cure no pay” basis, hvis ikke særdeles spesielle omstendigheter tilsier annet.